Quan demanar consell?

22.03.2018

Tot seguit, exposem algunes situacions en les que recomanem demanar consell i assessorament psicològic:

  • A l'escola ens comuniquen que el nostre fill/a té problemes per seguir els aprenentatges que se li proposen
  • El comportament del nostre fill/a és inquiet i molt actiu, sent-li molt difícil poder seguir rutines i normes pròpies de la seva edat.
  • Si hem patit algun esdeveniment molt estressant a casa (mort d'un familiar, malalties importants, separació dels pares...) i observem que el comportament del nostre fill/a es diferent a l'habitual.
  • La son i el menjar estan alterats (menja massa o poc, li costa dormir...)

Tots aquests indicis poden ser importants senyals d'alerta i que ens han de servir per adornar-nos de la importància d'una bona detecció a temps.

Altres senyals d'alerta són:

  • Actituds excessivament desafiants, sobretot amb els adults
  • Pors que dificulten la vida quotidiana
  • Poblemes d'incontinència a una edat on no hi haurien de ser
  • Queixes constants de malestar i dolor físic
  • Comportaments repetitius sense explicació aparent
  • Tots aquells comportaments que creiem no adequats a la seva edat