La detecció precoç de la Dislèxia

16.04.2018

Segons l'Associació Catalana de Dislèxia (ACD), aquests són alguns dels senyals d'alerta per als pares i professors:

  • Hi ha una discrepància entre la capacitat del nen o nena i les seves habilitats per aprendre a llegir i escriure. Pot semblar una persona poc treballadora, desordenada, distreta, ...
  • Aquests nens tenen dificultats lingüístiques, sobretot fonològiques: els costa molt formar o trobar rimes, compondre paraules, o descompondre mots en síl.labes. Sovint deformen paraules, ometen, confonen o substitueixen sons i les seves grafies corresponents.
  • Apareixen trastorns en els processos maduratius com ara la percepció, la psicomotricitat i l'atenció. Tan aviat treballen amb una mà com amb l'altra, tenen dificultats per agafar correctament el llapis i per retallar, presenten un traç insegur, problemes d'orientació (dreta/esquerra, davant/darrere, etc.), triguen a aprendre a fer nusos i llaços, tenen dificultat per seguir un ritme, . . .
  • També presenten dificultats en l'ús del temps: matí/tarda/nit, ahir/avui/demà, ...Poden tenir confusions en l'ordre i la seqüència, per exemple, en els dies de la setmana, els mesos de l'any, etc. Els falta habilitat en àrees instrumentals bàsiques: en el càlcul poden confondre la suma amb la resta. Els costa l'automatització dels aprenentatges, per exemple, memoritzar, reproduir o aplicar les taules de multiplicar.
  • Presenten problemes per utilitzar la memòria de forma eficaç: el que aprenen avui potser no ho recorden demà.
  • Tenen problemes en l'organització de les activitats quotidianes, dels jocs i dels treballs: s'obliden els llibres, per exemple, o no recorden anotar els deures a l'agenda.
  • Els costa dur a terme diverses ordres si les reben totes seguides: "tanca la porta, agafa els colors i pinta el dibuix".
  • Poden caure repetides vegades en els mateixos errors ortogràfics immediatament després d'haver-los corregit.
  • Necessiten més temps que els altres alumnes per ordenar les dades i acabar els treballs.