Autisme i les senyals d'alarma

02.04.2018


El 2 d'abril és el dia mundial de la conscienciació del autisme. Tot seguit us deixem les senyals d'alarma segons l'edat. Recordeu que no hi ha dos nens iguals i sempre s'ha de consultar al pediatre i especialistes.

Senyals d'alarma

Als 6 mesos

 • Utilitzen menys el contacte visual.
 • Presten més atenció (visual i auditiva) als objectes que a les persones.
 • Absència de somriure social en els intercanvis amb el cuidador o la cuidadora.

Als 9 mesos (a més de qualsevol dels ítems anteriors)

 • No segueixen amb la mirada un objecte familiar quan el cuidador o la cuidadora els l'assenyala ("mira el...").
 • No hi ha intercanvis relacionals amb el cuidador o la cuidadora (sons, gestos, "joc del cucut", el nadó no respon al cuidador o la cuidadora).
 • No estenen els braços anticipadament quan algú els vol agafar a coll.

Als 12 mesos (a més de qualsevol dels ítems anteriors)

 • No balbotegen.
 • No imiten gestos (com fer adéu amb la mà, picar de mans).
 • No assenyalen amb el dit per obtenir un objecte fora del seu abast o mostren objectes per cridar l'atenció del cuidador o la cuidadora ni hi estableixen un contacte visual.
 • Presenten patrons de moviment estranys (estereotipats), fan activitats en solitari (jocs de mans o dits davant dels ulls, balanceig).
 • A vegades sembla que no hi sentin, o bé es mostren hipersensibles a alguns sons.
 • Presenten particularitats motrius (disminució/augment anormal del to muscular, disminució anormal de l'activitat/excitació).

Als 15 mesos (a més dels ítems anteriors)

 • No estableixen contacte visual quan parlen amb algú o algú els parla.
 • No mostren atenció compartida (compartir l'interès per un objecte, activitat o les altres persones).
 • No responen de manera consistent al seu nom.
 • No responen a ordres senzilles.
 • No diuen "papa" i "mama" amb sentit.
 • No diuen altres paraules amb valor propositiu (16 mesos).
 • Presenten particularitats en el desenvolupament de la reacció a les persones desconegudes (retardada o atípica: reaccions absents o pobres en les situacions de separació o retrobament).

Als 18 mesos (a més dels ítems anteriors)

 • No diuen cap paraula amb valor comunicatiu (16 mesos).
 • No saben fer jocs simbòlics amb les joguines (donar de menjar els ninots, parlar per telèfon). Absència de joc imaginatiu.
 • No responen quan l'observador assenyala un objecte (mirant, verbalitzant, compartint el plaer).
 • No assenyalen objectes, verbalitzen ni estableixen contacte visual alternativament entre l'objecte i el cuidador o la cuidadora amb l'única intenció de dirigir l'atenció de l'adult cap a l'objecte.
 • No porten objectes als adults per mostrar-los-els.

Als 24 mesos (a més dels ítems anteriors)

 • No fan frases de dos elements.
 • No mostren interès pels altres infants.
 • Presenten una marxa i/o una motricitat peculiar (caminar de puntetes, girs).
 • Presenten conductes autolesives (mossegar-se, donar-se cops).
 • Fan rebequeries amb molta freqüència, es resisteixen als canvis ambientals.
 • Es mostren molt hiperactius, rebels, irritables, difícils de consolar.
 • Prefereixen jugar sols, de manera autosuficient; són molt independents.

Font: Generalitat de Catalunya. Recuperat de https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Autisme-00001