L' equip

GAMA. PSICOLOGIA, LOGOPÈDIA I EDUCACIÓ

L'Equip de Gama:


  • Ester Alcaraz Iranzo - Llicenciatura en Psicologia Clínica (UAB). Psicòloga General Sanitària. Màster en Psicopatologia clínica infanto-juvenil (UAB). Psicòloga col.legiada núm.: 19.223
  • Cristina López Galván - Grau en Logopèdia (doble menció en logopèdia clínica i educativa UAB).  Màster en Logopèdia clínica en dany neurològic (ISEP). Especialista en dificultats d'aprenentatge. Logopeda col.legiada núm.: 08-4131
  • Ester Marin Carrasquet - Grau en Logopedia. Logopeda col·legiada núm.: 08-3431
  • Mònica Salvador Carbó - Llicenciatura en Psicologia Clínica (URLL). Màster en Psicopedagogia i orientació educativa (UOC). Especialista en Trastorns d'aprenentatge, de la conducta i afectius en nens i adolescents. Psicòloga col.legiada núm.: 10.886

Col.laboracions:

  • Marina Aymerich - Gran en logopèdia (UAB)
  • Xavi Oliva Martínez - Llicenciatura en Magisteri especialitat  en llengües estrangeres (UAB). Master en Psicopedagogia i investigació educativa (UIC)


Direcció: Mònica Salvador Carbó

Sots Direcció i Coordinació: Cristina López Galván

El nostre horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 16h. a 20h. Podeu contactar amb nosaltres al telèfon 93 725 99 13 o bé per whatsapp al 696 89 10 98. El nostre mail és gamasabadell@gmail.com.